دوره آموزش مجازی آناتومی انسان (فصل چهارم)

دوره آموزش مجازی آناتومی انسان (فصل چهارم) محتوای دوره آناتومی عروق و لنف آناتومی عروق (قسمت اول) در دسترس آناتومی…

850,000 تومان

دوره آموزش مجازی آناتومی انسان (فصل سوم)

دوره آموزش مجازی آناتومی انسان (فصل سوم) چرا دوره های مجازی حس هفتم…(آموزش آناتومی) توضیحات مدرس این دوره …. به…

890,000 تومان

دوره جامع آموزش مجازی آناتومی (تمام فصل ها)

5.00 1 رای
3,000,000 تومان

دوره جامع آموزش مجازی آناتومی (تمام فصل ها) با دوره  آموزش مجازی حس هفتم، آناتومی انسان رو قورت بده. هیچ‌وقت…

3,000,000 تومان

دوره مجازی آموزش آناتومی انسان (فصل اول)

5.00 2 رای
600,000 تومان

توضیحات مدرس دوره human anatomy (آناتومی انسان) …. با دوره  آموزش مجازی حس هفتم، آناتومی انسان رو قورت بده. هیچ‌وقت…

600,000 تومان

دوره مجازی آموزش آناتومی انسان (فصل دوم)

5.00 2 رای
800,000 تومان

دوره مجازی آموزش آناتومی انسان (فصل دوم) توضیحات مدرس این دوره   با دوره  آموزش مجازی حس هفتم anatomy course…

800,000 تومان