آزمون نهایی ماساژ درمانی حس هفتم شهریورماه

آزمون نهایی ماساژ درمانی حس هفتم شهریورماه


  مواد امتحانی


آزمون نهایی دوره ماساژ درمانی حس هفتم شهریورماه

این آزمون ویژه هنرآموزان دوره ماساژ درمانی  است.

این آزمون جهت تعیین میزان آمادگی شما برای ورود به دوره ماساژ درمانی برگزار می گردد.

نکات مهم:

  • هیچ پرسشی را بدون پاسخ نگذارید
  • به هیچ عنوان قبل از اتمام آزمون صفحه را ترک نکنید
  • مطمئن شوید که اتصال اینترنت شما قطع نشود
  • ترجیحا از رایانه به جای تلفن همراه برای شرکت در آزمون استفاده کنید
  • نمره قبولی در این آزمون 60 نمره از 100 نمره است.
25 سوال    زمان: 00:37:30

شروع آزمون 

 برچسب ها:
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید