به صفحه هدایای گروه حس هفتم خوش آمدید

بسته هدیه ماساژ درمانی و ماساژ جوانسازی صورت(قسمتی از دوره جامع ماساژ صورت iface)

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید و لینک دانلود مستقیم را دریافت نمایید.

آموزش 15 تکنیک ارزیابی بدنی توسط دکتر فخاری(قسمتی از بسته 150 تکنیک ارزیابی)

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید

مجموعه ۱۵۰ تکنیک ارزیابی بدنی
با ثبت نام در این فرم ،لینک دانلود بسته آموزشی عیدانه حس هفتم (آموزش تست های تشخیصی) برای شما ارسال می گردد.

آموزش ماساژ برای رفع تریگر پوینت در سه عضله مهم بدن توسط دکتر فخاری

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید

آموزش شش ممنوعیت مهم ماساژ برای کمردرد- ردفلگ های کمر درد- توسط دکتر فخاری

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید

کمردرد

آموزش چهارده کشش اختصاصی بر روی تخت ماساژ

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید

آموزش رایگان ماساژ