به صفحه هدایای گروه حس هفتم خوش آمدید

لینک پادکست هدیه آموزشی ویژه پیج های کاری در اینستاگرام :(لطفا اگر پیج کاری در اینستاگرم ندارید این قسمت را دانلود نکنید)

لینک دانلود پادکست

.

لینک هدیه آموزشی ماساژیست ها :(در این روزها برای کبودی، ضرب دیدگی و کوفتگی های بدنی چه پروتکلی انجام دهیم؟)

.

لینک دانلود قسمت اول

لینک دانلود قسمت دوم

.

لینک هدیه آموزشی ماساژیست ها : (آموزش جدید حریم خصوصی ماساژ گیرنده)

لینک دانلود قسمت اول

لینک دانلود قسمت دوم

آموزش 15 تکنیک ارزیابی بدنی توسط دکتر فخاری(قسمتی از بسته 150 تکنیک ارزیابی)

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید

یکصد و پنجاه تکنیک ارزیابی بدنی

با ثبت نام در این فرم ،لینک دانلود بسته آموزشی عیدانه حس هفتم (آموزش تست های تشخیصی) برای شما ارسال می گردد.

آموزش ماساژ برای رفع تریگر پوینت در سه عضله مهم بدن توسط دکتر فخاری

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید

آموزش شش ممنوعیت مهم ماساژ برای کمردرد- ردفلگ های کمر درد- توسط دکتر فخاری

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید

کمردرد

آموزش چهارده کشش اختصاصی بر روی تخت ماساژ

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید

آموزش رایگان ماساژ