به صفحه هدایای گروه حس هفتم خوش آمدید

 

لینک هدیه آموزشی ماساژیست ها : (آموزش جدید حریم خصوصی ماساژ گیرنده)

لینک دانلود قسمت اول

لینک دانلود قسمت دوم

آموزش 15 تکنیک ارزیابی بدنی توسط دکتر فخاری(قسمتی از بسته 150 تکنیک ارزیابی)

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید

یکصد و پنجاه تکنیک ارزیابی بدنی
[gravityform id="13" title="false" description="true"]

آموزش ماساژ برای رفع تریگر پوینت در سه عضله مهم بدن توسط دکتر فخاری

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید

[gravityform id="12" title="false" description="true"]

آموزش شش ممنوعیت مهم ماساژ برای کمردرد- ردفلگ های کمر درد- توسط دکتر فخاری

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید

کمردرد
[gravityform id="11" title="false" description="true"]

آموزش چهارده کشش اختصاصی بر روی تخت ماساژ

برای دانلود هدیه آموزشی نام و شماره تلفن خود را وارد کنید

آموزش رایگان ماساژ
[gravityform id="10" title="false" description="true"]