شرایط استفاده از محصولات گروه حس هفتم:

1-با توجه به این که محصولات دانلودی پس از خرید قابل عودت نمی باشند، قبل از خرید دوره با استفاده از توضیحات متنی و تصویری هر محصول، مطمئن که دوره متناسب با نیازهای شما باشد.

2- تمامی محتوای موجود در این دوره آموزشی منحصرا متعلق به گروه حس هفتم (شرکت حامیان سلامت هونام) بوده و جهت استفاده فردی در اختیار شما قرار داده می شود. لذا هرگونه انتشار این محتوا اعم از جزئی و یا کلی و به هر صورت مورد توافق کرده مذکور نبوده و پیگیر قانونی خواهد داشت.

3-مدارک اعلام شده برای هر دوره پس از اتمام مراحل زیر قابل صدور است.

  • مطالعه تمامی محتوا
  • انجام تمامی میکرواکشن ها
  • انجام تمامی آزمونک ها و دریافت حداقل نمره لازم
  • شرکت در آزمون پایان دوره و کسب حد نساب لازم
  • انجام تمامی تکالیف هفتگی و ارائه مستندات از مسیر مشخص شده و تاثیر تمرینات شما توسط مربی
  • کسب نمره لازم در مصاحبه های حضوری یا مجازی با مربی دوره.

برای هر دوره یا بسته آموزشی برخی از موارد فوق یا تمامی آنها مورد نیاز است.

4- صدور مدارک خارجی به انتخاب هنرآموز و شامل پرداخت هزینه صدور می باشد و به با توجه به شرایط تحریم نیاز به امکان سنجی و اعلام نتیجه خواهد داشت.

5- محصولات پستی خریداری شده تا قبل از مرحله ارسال قابل عودت هستند (24 ساعت پس از خرید) و در صورت عودت مبلغ در این مرحله، مبلغ پرداختی تماما عودت داده خواهد شد.

6- در صورت ارسال مرسوله عودت آن ممکن نیست مگر آنکه محصول ارسال شده دارای عیوب و نواقصی باشد که مشخص و محرز گردد که این نواقص از طرف فروشگاه است.