دوره آموزش مجازی آناتومی انسان (فصل سوم)

دوره آموزش مجازی آناتومی انسان (فصل سوم) چرا دوره های مجازی حس هفتم…(آموزش آناتومی) توضیحات مدرس این دوره …. به…

800,000 تومان

دوره آموزش مجازی ماساژ سوئدی(سبک مادر)

4.67 3 رای
800,000 تومان

دوره آموزش مجازی ماساژ سوئدی(سبک مادر) قبل از هر چیز پیشنهاد می شود با کلیک روی تصویر ویدئوی توضیحات دوره…

800,000 تومان

دوره جامع آموزش مجازی آناتومی (تمام فصل ها)

5.00 2 رای
3,000,000 تومان

دوره جامع آموزش مجازی آناتومی (تمام فصل ها) با دوره  آموزش مجازی حس هفتم، آناتومی انسان رو قورت بده. هیچ‌وقت…

3,000,000 تومان

دوره مجازی آموزش آناتومی انسان (فصل اول)

5.00 2 رای
800,000 تومان

توضیحات مدرس دوره human anatomy (آناتومی انسان) …. با دوره  آموزش مجازی حس هفتم، آناتومی انسان رو قورت بده. هیچ‌وقت…

800,000 تومان

دوره مجازی آموزش آناتومی انسان (فصل دوم)

5.00 2 رای
800,000 تومان

دوره مجازی آموزش آناتومی انسان (فصل دوم) توضیحات مدرس این دوره   با دوره  آموزش مجازی حس هفتم anatomy course…

800,000 تومان

دوره مجازی آموزش ماساژ سوئدی + بسته خانواده سالم

5.00 1 رای
2,500,000 تومان

دوره مجازی آموزش ماساژ سوئدی + آموزش ماساژ خانواده چرا دوره آموزش ماساژ در خانه را طراحی کردیم؟ در جامعه…

2,500,000 تومان