دکتر هادی فخاری
موسس، مدیر گروه پژوهشی و مدرس

درباره استاد:

دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی(دانشگاه اصفهان)

سابقه اجرایی 12 سال

سابقه تدریس 8 سال

مدرس و پژوهش گر حوزه ماساژ

ماموریت و بیوگرافی

حوزه های تخصصی :

ماساژ درمانی،رفع درد، علم تمرین، تای ماساژ، دیپ تیشو ماساژ،

مدرس در حوزه های :

ماساژ درمانی، رفع درد، علم تمرین، تای ماساژ، ماساژ سوئدی، ماساژ روسی، دیپ تیشو ماساژ، شیاتسو

دوره‌های ارائه شده توسط مدرس

2,800,000 تومان

ماساژ شیاتسو

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان

دوره حضوری شیاتسو

بدون امتیاز 0 رای
3,500,000 تومان
3,500,000 تومان
500,000 تومان

آسیب های ورزشی

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان

دوره جامع آموزش کمر و لگن

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
2,000,000 تومان
5,000,000 تومان

مهارت تجزيه تحليل MRI

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان
5,000,000 تومان
1,200,000 تومان