سمانه بدویی
مدرس حس هفتم

درباره استاد:

کارشناس زیست شناسی (دانشگاه فلاورجان)

سابقه اجرایی ده سال

سابقه تدریس شش سال

مدرس ماساژ و فیشالیست

ماموریت و بیوگرافی

حوزه های تخصصی :

فیشال، ماساژ صورت

مدرس فعال در حوزه های :

فیشال، ماساژ صورت، ماساژ سوئدی، ماساژ روسی، ماساژ چربی سوزی ، ماساژسنگ داغ، کاپینگ

دوره‌های ارائه شده توسط مدرس