سمانه بدویی
مدرس حس هفتم

درباره استاد:

کارشناس زیست شناسی (دانشگاه فلاورجان)

سابقه اجرایی ده سال

سابقه تدریس شش سال

مدرس ماساژ و فیشالیست

ماموریت و بیوگرافی

حوزه های تخصصی :

فیشال، ماساژ صورت

مدرس فعال در حوزه های :

فیشال، ماساژ صورت، ماساژ سوئدی، ماساژ روسی، ماساژ چربی سوزی ، ماساژسنگ داغ، کاپینگ

دوره‌های ارائه شده توسط مدرس

دوره حضوری فیشال به روز رسانی

بدون امتیاز 0 رای
6,000,000 تومان
6,000,000 تومان

دوره حضوری فیشال (پیشرفته)

بدون امتیاز 0 رای
8,000,000 تومان
8,000,000 تومان

دوره حضوری فیشال (مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان
5,000,000 تومان

دوره حضوری رفلکسولوژی

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
2,000,000 تومان

ماساژ سنگ داغ

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان
5,000,000 تومان