صدرا عمادزاده
مدرس حس هفتم

درباره مدرس:

کارشناس  ماساژ و کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی(دانشگاه صفاهان)

سابقه اجرایی 10 سال

سابقه تدریس 4  سال

مدرس ماساژ و مربی ورزشی / اصلاحی

ماموریت و بیوگرافی

حوزه های تخصصی :

تای ماساژ

مدرس فعال در حوزه های :

تای ماساژ، ماساژ سوئدی، ماساژ روسی

دوره‌های ارائه شده توسط مدرس

ماساژ شیاتسو

بدون امتیاز 0 رای
1,150,000 تومان
1,150,000 تومان

دوره حضوری ماساژ دیپ تیشو

بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره تای ماساژ سنتی (گرید 1 و 2)

بدون امتیاز 0 رای
7,000,000 تومان
7,000,000 تومان