آزمون آنلاین آناتومی – شماره ی نه – آناتومی استخوان مچ پا و پا

آزمون آنلاین آناتومی – شماره ی نه – آناتومی استخوان مچ پا و پا

هنر آموز عزیز

برای پاسخ به هر سوال 90 ثانیه فرصت دارید و نمره قبولی این آزمون 60 از 100 می باشد.

موفق باشید

 برچسب ها:
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید