آزمون آنلاین بسته آموزشی ارگانومی

آزمون آنلاین بسته آموزشی ارگانومی

پس از مشاهده ویدئو و مطالعه جزوه میتوانید در این آزمون شرکت کنید و در صورت اخذ نمره ی حداقل 70 از 100 میتوانید برای دریافت گواهی شرکت در دوره ی مجازی درخواست دهید.

توجه: آزمون دارای نمره ی منفی بوده و فقط یکبار می توانید به فضای آزمون وارد شوید.


  مواد امتحانی


 برچسب ها:
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید