آزمون مستر کلاس رفع درد پس از تمرین (دامز)

آزمون مستر کلاس رفع درد پس از تمرین (دامز)

هنرآموزان عزیز توجه داشته باشید فقط یکبار فرصت برای شرکت در آزمون را دارید.

اگر به هر دلیل آزمون شما تا آخر انجام نشود نمرهٔ آزمون شما تا آخرین سؤالی که پاسخ داده باشید لحاظ می‌شود. (فقط یکبار آزمون را شرکت کنید از سرعت

اینترنت زمان آزمون اطمینان داشته باشید حین آزمون صفحه را تا پایان آزمون نبندید).


  مواد امتحانی


 برچسب ها:
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید