آزمون ورودی دوره ماساژ درمانی حس هفتم

آزمون ورودی دوره ماساژ درمانی حس هفتم

این آزمون ویژه هنرآموزان دوره ماساژ درمانی است.

این آزمون جهت تعیین میزان آمادگی شما برای ورود به دوره ماساژ درمانی برگزار می گردد.

در صورت قبولی نیازی به دریافت آموزش های مبحث آناتومی نخواهید داشت.

نکات مهم:

  • هیچ پرسشی را بدون پاسخ نگذارید
  • به هیچ عنوان قبل از اتمام آزمون صفحه را ترک نکنید
  • مطمئن شوید که اتصال اینترنت شما قطع نشود
  • ترجیحا از رایانه به جای تلفن همراه برای شرکت در آزمون استفاده کنید

  مواد امتحانی


 برچسب ها:
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید