آزمون پایانی بسته آموزشی ماساژ سوئدی

آزمون پایانی بسته آموزشی ماساژ سوئدی

هنرآموزان عزیز توجه داشته باشید فقط یکبار فرصت برای شرکت در آزمون را دارید اگر به هر دلیل آزمون شما تا آخر انجام نشود نمره ی آزمون شما تا آخرین سوالی که پاسخ داده باشید لحاظ می شود.(فقط یکبار آزمون را شرکت کنید از سرعت اینترنت زمان آزمون اطمینان داشته باشید حین آزمون صفحه را تا پایان آزمون نبندید)

قبولی آزمون 65 به بالا است بعد از قبولی آزمون تئوری می توانید در آزمون عملی شرکت کنید


  مواد امتحانی


 برچسب ها:
آزمون‌های زیر را حتماً ببنید